KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU ÇERÇEVESİNDE BİLGİLENDİRME METNİ

Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş (ISUZU), Veri Sorumlusu sıfatıyla 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında, uygulamalarımız ve haklarınız ile ilgili sizleri bilgilendirmek isteriz.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı,Hukuki sebebi ve İşlenen Kişisel Verileriniz

Tarafınıza ait kişisel bilgiler;

 • Yetkili servislerimizden satın aldığınız araç, yedek parça veya servis hizmeti vasıtasıyla,
 • İş sözleşmesi, Tedarik sözleşmesi ve diğer sözleşmeler vasıtasıyla
 • Web sitelerimizi ziyaretleriniz ve üyelikleriniz vasıtasıyla
 • Test Sürüşü, Fuar ve diğer aktivitelerimizde form doldurmak suretiyle doğrudan
 • Telefon veya e-posta yazışmalarındaki paylaşımlarınızdan,
 • İş yerimizi ziyaretiniz,
 • Şirketimiz ve Yetkili servis çalışanlarının bireysel veya kurumsal müşterilerimizi ziyaretleri

gibi kaynaklardan toplanmaktadır. ANADOLU ISUZU’dan ürün veya hizmet satın almanız, web sitesi üzerinden başvuru formunu doldurmak suretiyle test sürüşüne katılmanız, yetkili servis çalışanlarımızın sizlerle sözleşme ilişkisi kurabilmek adına şirketiniz tarafından yetkili tayin edilen kişileri ziyaretleri veya bir başka surette ticari veya hukuki ilişkiye girmeniz durumunda bu verilerinizden, kimlik bilgileri (ad, soyad, TC kimlik numarası, ) başta olmak üzere, iletişim verileriniz (e-mail adresi, adres ve telefon bilgileri,), ISUZU faaliyet alanı kapsamında araç, plaka ve şasi no bilgileri, ruhsat bilgileri ve görsel verileriniz, ISUZU tarafından, Kanunun 5. maddesi 2. fıkrasında belirtilen hukuka uygunluk sebepleri çerçevesinde, sözleşmenin kurulması, ifası, yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve meşru menfaatler çerçevesinde işlenecektir. Web sitemizde Google Analytics'in bizzat oluşturduğu çerezler dışında şirketimizin kullandığı herhangi bir çerez mevcut değil

Yine ANADOLU ISUZU tarafından sunulan ürün ve hizmetlerimizden sorunsuz olarak yararlanabilmeniz, ürün ve hizmet çeşitliliğimizin geliştirilebilmesi ve zaman zaman sizin için “en iyi hizmet en iyi ürün” prensibi ile hizmet sağlanabilmesi, ANADOLU ISUZU’dan satın aldığınız araçlar ve bu araçlara ait hizmetler ile ilgili olarak otomatik sistemler aracılığı ile kişisel ürün ve hizmet alışkanlıklarınız hakkında analiz yapılarak, bu kapsamdaki müşteri hizmetleri, tüketici hakları ve diğer imkanlardan istifade edebilmeniz çeşitli rapor, analiz ve çalışmaların hazırlanması ve sunulması, ISUZU’dan aldığınız veya yetkili servise getirdiğiniz aracın geçmişinin takip edilebilmesi için temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydı ile hukuken meşru kabul edilen menfaatler için gereken veya zorunlu olan durumlarda bir üst paragrafta sayılan verilerinize ek olarak, eğitim verisi, meslek verisi, araç özellikleri, aile bireyleri verisi, ISUZUve yetkili servisleri tarafından sunulan her türlü ürün ve hizmete ilişkin kullanım alışkanlığı, tercih, zevk ve beğenilerinizi ifade eden kişisel verileriniz ve finansal verileriniz ise, rızanız alınmak suretiyle işlenebilecektir.

Şayet daha önceden alınmış rıza ve izniniz mevcut değilse, yasal zorunluluk gereği izninizi talep edeceğimiz durumlarda, web sitemizde yer alan kişisel verileriniz ile ilgili izin alanında veya web sitemizin üyelik sayfasındaki izin kutucuklarının işaretlenmesi ve onaylanması suretiyle, yetkili servislerimizde uygulaması varsa yazılı imzalı izin ile birlikte aynı hukuki nitelik ve değerde olmak üzere iş yerlerimizde sizlere gönderilecek sms içeriğindeki linkte yer alan metni kabul ederek onay vermek suretiyle dijital ortamda da izin verebileceksiniz.

Kişisel Verilerin Paylaşımı ve Aktarımı

ISUZU tarafından işlenen kişisel verileriniz, mevzuatta belirlenen güvenlik ve gizlilik esasları uyarınca yeterli ve etkili önlemler alınmak kaydıyla, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde, Anadolu Grubu şirketleri, Anadolu Isuzu yetkili servisleri ve iş ortakları, tedarikçiler, servis sağlayıcıları ile, bu verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları ile Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin yurtiçinde bulunan iştirakleri ile paylaşılabilecektir.

Kanun Kapsamındaki Haklarınız

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi www.isuzu.com.tr internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan Kişisel Verilerin İşlenmesi Politikası’nda belirtilen yöntemlerle ve aynı web adresinde yayınlanan Kişisel Veri Başvuru Formu ile yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından ISUZU’ya daha önce bildirilen ve ISUZU’nun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle veya başvuru amacına yönelik geliştirilmiş bir yazılım ya da uygulama vasıtasıyla kimliğiniz teyit edilebilir bir biçimde ISUZU’ya iletmeniz durumunda ISUZU talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, ISUZU tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

 • Kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse bunu ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurtiçinde veya yurtdışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme
 • Eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kanunun 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Verilerin yok edilme ve düzeltilme işlemlerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme
 • Verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi sonucu kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Kişisel verilerinizin korunması ve işlenmesi esasları ile ilgili kapsamlı bilgi için aşağıda linki verilen Kişisel Verilerin İşlenmesi Politikası’nı inceleyebilirsiniz. Tüm taleplerinizi kisiselveri@isuzu.com.tr adresine iletebilirsiniz.

Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş (Veri Sorumlusu)

Adres: Şekerpınar Mahallesi Otomotiv Caddesi N0:2 41435 ÇAYIROVA-KOCAELİ

Mersis No: 0068006909500014

E-posta: kisiselveri@isuzu.com.tr

Isuzu D-Max E-Bültenine Kayıt Olun