Anadolu Isuzu İK Vizyonu
Rekabet avantajı yaratan stratejik iş ortağı olmak.Anadolu Isuzu İK Misyonu
Çalışanların motivasyonunu arttırarak ve becerilerini geliştirerek organizasyonun bütününe katma değer sağlamak.Anadolu Isuzu İK Politikası
Anadolu Isuzu yenilikçi, dinamik, gelişmeye ve inovasyona yatırım yapan, toplumsal değer ve inançlara saygılı bir anlayışla yönetilmektedir.
Anadolu Isuzu, sadece faaliyette bulunduğu ülkelere değil, tüm insanlara en iyi hizmet ve ürünleri sunarak, saygınlığını gelecek kuşaklara aktarma hedefiyle çalışmaktadır. Bu yolda ilerlerken kendine ilke edindiği Temel Değerler:

1 Güven Politikası
2 Şeffaf Olmak
3 Vefalı Olmak
4 Topluma Duyarlılık
5 Çevreye Duyarlılık

A’dan Z’ye her Anadolu Isuzu üyesinin iş yapış şeklini oluşturan İş Değerleri ise:

1 İnsan Odaklı Olmak
2 Bilgiye Öncelik
Vermek
3 Eyleme Öncelik
Vermek

Anadolu Isuzu’da İnsan Kaynakları Politikaları 4 temel kavram üzerine kurulmaktadır:

1 Doğru insanı şirketimize
kazandırmak
2 Sürekli öğrenme ve
gelişime yatırım yapmak
3 Örgütsel gelişimi
desteklemek
4 Bağlılık kültürünü
güçlendirmek

Anadolu Isuzu sahip olduğu değerler ve kurum kültürü ışığında; dil, din, ırk, cinsiyet farkı gözetmeden ‘önce insana hizmet’ etmektedir. İş hayatında fırsat eşitliğini destekleyen bir şirket olarak çeşitlilik yaratmaya önem vermekte ve şirketimizde çalışan kadın sayısını daha da arttırmayı hedeflemektedir.


Anadolu Isuzu’da Sosyal Sorumluluk
Anadolu Isuzu; özel sektör çalışanlarında kurumsal gönüllülük kavramının yaygınlaştırılması ve şirketlerde gönüllülüğün sürdürülebilir ve sistematik bir çerçevede yürütülmesi konularında çalışan Özel Sektör Gönüllüleri Derneği’nin bir üyesi olarak sosyal sorumluluk ve gönüllülük çalışmalarına önem vermekte ve toplumun her kesimine dokunmaktadır.


Genç Isuzu Gelişim Süreci kapsamında uygulamaya alınan Sosyal Farkındalık Projesi; 150 gönüllü çalışanın katkılarıyla hayata geçirilmiştir. Çevre, eğitim ve engellilik olmak üzere 3 konuda ilgili Sivil Toplum Kuruluşları’yla işbirliği içinde çalışan gönüllülüğü aktiviteleri gerçekleştirilmiş, topluma değer yaratacak ve katkı sağlayacak önemli sonuçlar elde edilmiştir. Sözkonusu yaklaşım Anadolu Isuzu genelinde gönüllülük kavramı üzerine farkındalık oluşmasını sağlamış, çalışanların birbirlerinden ve süreçten olumlu kazanımlar elde etmelerini desteklemiştir.
Gönüllü çalışanların öncülüğünde gerçekleştirilen sosyal sorumluluk çalışmaları aşağıda belirtilmektedir:


  • Bir Adımda Bambaşka Bir Dünya: Proje kapsamında; engelliliğe doğru yaklaşım konusunda kurum çalışanlarını bilgilendirmek ve onların farkındalığı arttırmak hedeflenmektedir. Buna paralel olarak, kurum içindeki engelli çalışanların hayat kalitelerini yükselterek hem sosyal hem de iş ortamında daha aktif olmalarını desteklemek amaçlanmaktadır. Proje fikrinin oluşturulması süreci 4 çalışandan oluşan gönüllü ekibin öncülüğünde yürütülmüştür. Projede Alternatif Yaşam Derneği’nin Düşler Akademisi Ekibi ile işbirliği yapılmıştır. 4 çalışan ile başlayan bu yolculuk; şirket içinde gönüllü çalışanların katılımıyla yaklaşık 60 kişilik bir gönüllü topluluğuna ulaşmıştır. Proje kapsamında, 24 gönüllü çalışan “Engelliliğe Doğru Yaklaşım Eğitimci Eğitimi’ni almıştır ve devamında bu eğitimin önemli sayıda çalışana ulaştırılması ve onlarda farkındalığın arttırılması yönünde eğitimler gerçekleştirilmiştir.
  • Gerçekten Sihirli Bir Proje: Sözkonusu proje; dünyanın çok-kültürlü ve en büyük metropollerinden birisinde, küçük bir alana sıkışmış ve sosyo-ekonomik dezavantajlı çocukların, sahip oldukları kültürlerini ve çevrelerini tanımalarına, bunun paralelinde yaratıcılıklarının gelişmesine eğitim ve atölye çalışmaları ile katkı sağlama sürecidir. Proje kapsamında ortak kuruluşumuz Tarlabaşı Toplum Merkezi (TTM) tarafından belirlenen 10-12 yaş grubu 10 çocuğun içinde yaşadıkları kenti kültür ve sanatın içine girerek tanımaları, hayata bakış açılarının geliştirilmesi ve yaratıcılıklarının desteklenmesi amaçlanmıştır. Bu doğrultuda; sözkonusu çocuklara eğitim çalışmaları ile yaratıcılık olgusunu tanıtılmış, kültürel etkinlikler ile farkındalıkları arttırılmış ve özgür bir uygulama sahası ile kendilerini ifade etme imkanı sağlanmıştır.
  • Yeşil Isuzu: Proje kapsamında Anadolu Isuzu çalışanlarını çevre koruma konusunda bilgilendirmek ve farkındalıklarını arttırmak hedeflenmiştir. Çalışanlara bez torba dağıtımı yapılmış, bu sayede poşet torba kullanımı azaltılmıştır. Sunum ve e-posta bilgilendirmeleri ile farkındalık yaratılmıştır.Sosyal sorumluluk kapsamında gerçekleştirilen diğer faaliyetler ise;

  • 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında ağaç dikim şenliği gerçekleştirilmektedir.
  • Yılda 2 kez Kızılay ile kan bağışı günü gerçekleştirilmektedir.
  • Yılda 3 kez dezavantajlı bölgelerdeki okulların kütüphaneleri için kitap toplama kampanyası gerçekleştirilmektedir.
  • Meslek Lisesi öğrencileri için gönüllü çalışanlarımızın katılımıyla koçluk aktiviteleri gerçekleştirmek.
Tarafıma Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. Müşteri, Üye ve Ziyaretçi Kişisel Verilerinin Korunmasına ilişkin Aydınlatma Metni’nde (“Aydınlatma Metni”) detaylı olarak açıklandığı üzere kimlik, pazarlama, özlük ve iletişim bilgilerimin; Anadolu Isuzu Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. (ISUZU) tarafından oluşturulan genel veya kişiselleştirilmiş kampanyalar, avantajlar, promosyonlar, reklamlar, yarışmalar, çekilişler, davet, açılış ve etkinliklere ilişkin bilgilendirme ve davetlerin ulaştırılabilmesi ile pazarlama faaliyetleri kapsamında güncel iletişim bilgilerim üzerinden bana yönelik ticari iletişim faaliyetlerinde (SMS, e-posta, sesli/görüntülü arama, diğer elektronik platformlarla gönderilecek mesaj veya yapılacak arama) bulunulabilmesi amaçlarıyla tarafıma ticari ileti gönderilmesine ve internet siteleri (www.isuzu.com.tr, www.anadoluisuzu.com.tr, d-max.com.tr) üzerinden her zaman ulaşabileceğim Aydınlatma Metni’nde belirtildiği şekilde işlenmesine onay/izin veriyorum.