Anadolu ISUZU İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi; tüm çalışanların ortak katılımına ve desteğine dayanmaktadır.

İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatının yükümlülüklerini ve diğer şartları yerine getirmenin yanı sıra, güvenli iş ortamı yaratmaya, çalışanlarımızın sağlık ve güvenlik farkındalığını geliştirmeye, iş kazalarını, yaralanmaları ve meslek hastalıklarını önleyici iyileştirmeye yönelik çalışmalar yapmaktayız. Fabrikamızda çalışan taşeron, tedarikçi firma, stajyerler, ziyaret eden misafirlerimiz ve diğer tüm paydaşlarımızın sağlık ve güvenlik açısından korumanın bizim sorumluluğumuz olduğunun bilincindeyiz.

Anadolu ISUZU olarak, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamının sürdürülebilirliğini ve sürekli geliştirilmesini iş sağlığı güvenliği hedefleriyle takip edeceğimizi ve destekleyeceğimizi, tehlikelerin ortadan kaldırılarak İş Sağlığı Güvenliği risklerinin azaltılarak sürekli gelişimin sağlanacağını, çalışanlarımızın sağlıklarının bozulmasını önlemek için gerekli her türlü çalışmayı yapacağımızı taahhüt ederiz.

Genel Müdür
TUĞRUL ARIKAN

Tarafıma Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. Müşteri, Üye ve Ziyaretçi Kişisel Verilerinin Korunmasına ilişkin Aydınlatma Metni’nde (“Aydınlatma Metni”) detaylı olarak açıklandığı üzere kimlik, pazarlama, özlük ve iletişim bilgilerimin; Anadolu Isuzu Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. (ISUZU) tarafından oluşturulan genel veya kişiselleştirilmiş kampanyalar, avantajlar, promosyonlar, reklamlar, yarışmalar, çekilişler, davet, açılış ve etkinliklere ilişkin bilgilendirme ve davetlerin ulaştırılabilmesi ile pazarlama faaliyetleri kapsamında güncel iletişim bilgilerim üzerinden bana yönelik ticari iletişim faaliyetlerinde (SMS, e-posta, sesli/görüntülü arama, diğer elektronik platformlarla gönderilecek mesaj veya yapılacak arama) bulunulabilmesi amaçlarıyla tarafıma ticari ileti gönderilmesine ve internet siteleri (www.isuzu.com.tr, www.anadoluisuzu.com.tr, d-max.com.tr) üzerinden her zaman ulaşabileceğim Aydınlatma Metni’nde belirtildiği şekilde işlenmesine onay/izin veriyorum.