Isuzu'nun hedefi çevre ve enerji performansını sürekli geliştirmektir.
Isuzu, uygulamakta olduğu Çevre Politikası kapsamında; üretim faaliyetlerinin, ürünlerinin ve hizmetlerinin çevre performanslarını sürekli geliştirmeyi, kaynakların doğal dengelerini bozmadan, gerekli mevzuat yükümlülüklerine ve ilgili tarafların beklentilerine uyum göstererek, çevre kirliliğini kaynağında önlemeyi, çevre yönetim sistemini sürdürülebilir bir yaklaşımla oluşturmayı ve bu amaçlar doğrultusunda çevrenin sürekli korunmasını öngörmektedir.

Isuzu da Çevre Yönetimi
Isuzu, bu doğrultuda iklim değişikliği ve doğal kaynakların tüketilmesi konularında, iç ve dış bağlamların dikkate alındığı çeşitli projeleri hayata geçirmektedir.

Isuzu, üretim faaliyetlerinin, ürün ve hizmetlerinin çevre performansını sürekli iyileştirmek, çevresel etkilerini doğal dengeyi bozmayacak şekilde en aza indirmek için yenilikçi ve sürdürülebilir projeler geliştirmektedir.

Şirket’in temel hedeflerinden biri, faaliyetlerden kaynaklanabilecek emisyonlar, su kirliliği, tehlikeli ve tehlikesiz atıkların çevresel etkilerinin kaynağında azaltılmasıdır. Isuzu, bu bağlamda azaltıcı önlemler almak adına teknolojiyi yakından takip etmekte, proseslerle uyumlu çevre dostu teknolojileri üretim süreçlerine entegre etmektedir.

Ürün yaşam döngüsü boyunca oluşan çevresel etki alanlarını çevre politikasının temeli olarak gören Isuzu, üretim faaliyetlerinin tüm aşamalarında çevresel ayak izini sürekli ölçümlemeye ve azaltmaya odaklıdır.

Türkiye ve Avrupa’da yayınlanan çevresel mevzuatları yakından takip eden Isuzu’nun fabrikasında ISO 14001 Çevre Yönetim Standardı çerçevesinde yapılandırılmış Çevre Yönetim Sistemi bulunmaktadır. Şirket faaliyetlerinin ISO 14001 Çevre Yönetim Standardı’na uyumu bağımsız periyodik dış denetimlerle izlenmekte ve doğrulanmaktadır.

Isuzu’da çevre yönetimine dair stratejik kararlar Yönetim Kurulu’nun sorumluluğundadır. Alınan kararlar, Isuzu Genel Müdürü’nün kılavuzluğunda üst yönetim ve ilgili birimler tarafından hayata geçirilmektedir.

Çevre yönetim uygulamaları aynı zamanda T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı denetimlerine de tabidir.2022 YILI ÇEVRE PERFORMANSINDAN SATIRBAŞLARI

Toplam enerji
tüketimi
82.958 Gj
Enerji Verimliliği Projeleriyle
Sağlanan Tasarruf (Gj)
28.756 Gj
Üretilen Araç Başına Sera Bazı
Emisyonu (kg Co2e/araç)
1,52
Toplam UOB Emisyonu (g/m2) 108,8
Üretilen Araç Başına Su
Tüketimi m3/araç
10,55
Çalışanlara Sunulan Çevre
Eğitimleri - Katılım (kişi sayısı)
2325
Üretilen Araç Başına
Kontamine Atık
Oluşumu (kg/araç)
12,85
Çevresel Etki
Şikayetleri ve
Uyumsuzluk Cezası
0
Tarafıma Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. Müşteri, Üye ve Ziyaretçi Kişisel Verilerinin Korunmasına ilişkin Aydınlatma Metni’nde (“Aydınlatma Metni”) detaylı olarak açıklandığı üzere kimlik, pazarlama, özlük ve iletişim bilgilerimin; Anadolu Isuzu Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. (ISUZU) tarafından oluşturulan genel veya kişiselleştirilmiş kampanyalar, avantajlar, promosyonlar, reklamlar, yarışmalar, çekilişler, davet, açılış ve etkinliklere ilişkin bilgilendirme ve davetlerin ulaştırılabilmesi ile pazarlama faaliyetleri kapsamında güncel iletişim bilgilerim üzerinden bana yönelik ticari iletişim faaliyetlerinde (SMS, e-posta, sesli/görüntülü arama, diğer elektronik platformlarla gönderilecek mesaj veya yapılacak arama) bulunulabilmesi amaçlarıyla tarafıma ticari ileti gönderilmesine ve internet siteleri (www.isuzu.com.tr, www.anadoluisuzu.com.tr, d-max.com.tr) üzerinden her zaman ulaşabileceğim Aydınlatma Metni’nde belirtildiği şekilde işlenmesine onay/izin veriyorum.