Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı (BSTB) tarafından 2009 yılında Ar-Ge Merkezi olarak belgelendirilen Anadolu ISUZU Ar-Ge Merkezi 2015 yılında yeni binası ile imkan ve kabiliyetlerini ilerletmiş, bu imkan ve kabiliyetler çerçevesinde firma dışı hizmetler verebilme yolunda önemli adımlar atmıştır. Anadolu ISUZU’nun firma dışı Ar-Ge ve test hizmetleri yetkinlikleri aşağıda verilmiştir:

Anadolu ISUZU Ar-Ge Merkezi’nde ECE R 66 regülasyonuna göre tanımlanmış olan devrilme analizi bilgisayar ortamında tüm araç modeli hazırlanarak yapılabilmektedir. R 66 regülasyonu kapsamında Ar-Ge merkezi yetkinlikleri ve bu yetkinliklere bağlı adımlar aşağıdaki tabloda özetlenmiştir.

Adımlar
Yetkinlikler
(Tüm araç modeli FEM analizi)
Tüm araç için sonlu elemanlar devrilme modelinin (FEM) hazırlanması
Sonlu elemanlar analizinin (FEA) yapılması
Gerekli durumlarda yeni model revizyonları ve iterasyonlar
Devrilme analizi sonuçlarının raporlanması
ECE R66 regülasyon sertifikasyonu için analiz raporunun hazırlanması
Tüm araç için sonlu elemanlar devrilme modeli ECE R 66, Devrilme analizi