Çevre Politikamız

ANADOLU ISUZU OLARAK;

 • ÜRETİM FAALİYETLERİMİZİN, ÜRÜNLERİMİZİN VE HİZMETLERİMİZİN ÇEVRE PERFORMANSLARINI SÜREKLİ GELİŞTİRMEYİ,
 • DOĞAL KAYNAKLARI BİLİNÇLİ BİR ŞEKİLDE KULLANMAYI,
 • ÇEVRE KİRLİLİĞİNİ KAYNAĞINDA ÖNLEMEYİ,
 • YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARININ KULLANIMINI ARTTIRARAK SERA GAZI EMİSYONLARININ AZALTILMASI İÇİN GEREKLİ ENERJİ VERİMLİLİĞİNİ SAĞLAMAYI,
 • EKOLOJİK DENGENİN KORUNMASINI SAĞLAMAK AMACIYLA BİYOÇEŞİTLİLİK KONULARINA ÖNEM VERMEYİ,
 • İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ETKİLERİNİ AZALTMAYI,
 • GEREKLİ MEVZUAT YÜKÜMLÜLÜKLERİNE VE İLGİLİ TARAFLARIN BEKLENTİLERİNE UYUM GÖSTERMEYİ,
 • TEDARİKÇİ VE PAYDAŞLARIMIZIN ÇEVRE BİLİNCİ VE FARKINDALIĞINI ARTIRMAYI,
 • TÜM SÜREÇLERİMİZDE SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ OLUŞTURARAK BU AMAÇLAR DOĞRULTUSUNDA ÇEVRENİN SÜREKLİ KORUNMASINI TAAHHÜT EDERİZ.
Çevre amaç ve hedeflerimiz;
 • Atıkların uygun şekillerde toplanarak atılması ve atıkların azaltılması,
 • Enerji tüketiminde tasarruf,
 • Su tüketiminde tasarruf,
 • Tehlikeli atıkların uygun şekillerde toplanması, atılması ve/veya geri kazanımı,
 • Çevre bilincinin geliştirilmesidir.

İlgili çevre mevzuatı, kanuni ve idari düzenlemelere uymak, bu amaçlı kuruluşlarla işbirliği içinde olmak.