Çevre Politikamız

Anadolu Isuzu olarak, üretim faaliyetlerimizin, ürünlerimizin ve hizmetlerimizin çevre performanslarını sürekli geliştirerek, kaynaklarımızın doğal dengelerini bozmadan, gerekli mevzuat yükümlülüklerine ve ilgili tarafların beklentilerine uyum göstererek, çevre kirliliğini kaynağında önleyerek, sürdürülebilir çevre yönetim sistemi oluşturmayı ve bu amaçlar doğrultusunda çevrenin sürekli korunmasını taahhüt ederiz.

Çevre amaç ve hedeflerimiz;
  • Atıkların uygun şekillerde toplanarak atılması ve atıkların azaltılması,
  • Enerji tüketiminde tasarruf,
  • Su tüketiminde tasarruf,
  • Tehlikeli atıkların uygun şekillerde toplanması, atılması ve/veya geri kazanımı,
  • Çevre bilincinin geliştirilmesidir.

Mevzuata Uyum

İlgili çevre mevzuatı, kanuni ve idari düzenlemelere uymak, bu amaçlı kuruluşlarla işbirliği içinde olmak.

Uygun Teknolojilerin Kullanımı

Doğal kaynakların korunması ve kirlenmesinin önlenmesi yönünde, ekonomik ve ticari olanakların elverdiği ölçekte çevreye en az zarar verecek teknolojilerin uygulanmasını sağlamak. Tasarım ve üretim proseslerinde çevre dostu uygulamaları ön plana çıkartmak.

Katılımın Sağlanması

Çevre başarısının sürekli geliştirilmesi yönünde tüm çalışanların çevreyi korumanın sorumluluğu ve bilinci içerisinde, aktif katılımın sağlamak, bu amaçla etkin bilgi akışı ve eğitim ile bilinçlenmenin arttırılması, çevre faaliyetlerimizde taşeron ve yan sanayi kuruluşlarımızla bütünlük içerisinde iştiraklarını sağlamak.

Kaynakların Verimli Kullanımı

Hava, su ve toprağa giden atıklarımızda çevre etkileri ve kirlenmeyi en aza indirmek, proses,arıtma, uzaklaştırma, depolama sırasında doğan etkileri kontrol altında tutmak, tasarrufu teşvik etmek ve doğal kaynaklarınverimli kullanılmasını sağlamak, gelişen teknolojilerin takibi ile atıklardan geri kazanıma yönelmek.

Anadolu Isuzu'ya Çevre Ödülü

Kocaeli Sanayi Odası tarafından bu yıl 21.'si düzenlenen Şahabettin Bilgisu Çevre Ödülleri sahiplerini buldu. Anadolu Isuzu Otomotiv Sektör'ünde Çevre Ödülüne layık görüldü. Ödülü. Anadolu Isuzu Teknik Direktörü Hakan Özenç Kocaeli Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu'ndan aldı.

Görüntülü Görüşme İçin Tıklayın!