En yüksek standartlarda sürdürülebilir değer üretmek için Isuzu, tüm faaliyetlerini, çalışanları, müşterileri, tedarikçileri, bayileri başta olmak üzere tüm paydaşlarının beklentilerini en yüksek standartlarda cevaplamak yaklaşımı ile yürütmektedir.

Bu doğrultuda geliştirilen ve Isuzu’da içselleştirilmiş bulunan politika, beyan ve standartlar Şirketin taahhütlerini, sorumluluklarını ve iş ortaklarından beklentilerinin de genel çerçevesini tanımlamaktadır.

Sürdürülebilirlik Politikası Çevre Politikası İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası
Kalite Politikası Bilgi Güvenliği Politikası İş Sürekliliği Politikası